Ceník obědů a svačin

Strávníci do 6 let MŠ

Přesnídávka……9,00 Kč

Oběd…………..16,00 Kč

Svačina…………8,00 Kč

——————————                                        

celkem…………33,00 Kč

Strávníci 7 let MŠ                                                 

Přesnídávka………9,00 Kč

Oběd…………….19,00 Kč

Svačina……………8,00 Kč

——————————-                                    

celkem…………..36,00 Kč

Strávníci ZŠ 7-10 let                                             

Oběd………….22,00 Kč                                 

Svačina……….13,00 Kč

——————————-                                    

celkem………..35,00 Kč

Strávníci ZŠ 11-14 let                                         

Oběd………….23,00 Kč                                  

Svačina……….13,00 Kč

——————————-                                    

celkem………..36,00 Kč

Cizí strávníci                                                       

Oběd…….…….58,00 Kč